Personlig udvikling med en reel og vedvarende emotionel intelligens er uopnåelig uden kendskab til menneskets biologisk nedarvede drifter, fordi vores indre hjernedele rummer en urgammel biologisk medfødt arv, som danner grundlag for hele vores følelsesliv som mennesker. Reelt skal vi derfor have gamle drifter i de indre hjernedele til at samarbejde på en intelligent måde med de ydre hjernedele, for at vi kan forme en emotionel, intelligent social arv.

Dette kan naturligvis ikke indlæres ved at læse om det. Læsning kan forhåbentlig motivere til at tilegne sig kompetencer og mestring, men for at få integreret emotionel intelligens i både tanker, tale og adfærd, skal der logisk set en træning og indlæring til. En indlæring som fordrer en træner, der instruerer og formidler en proces, og hvor der anvendes en tværfaglig kombination af:

En adfærdsbiologisk model som kan anvise den adfærd, der kan give en udvikling og tillægge læring af både forandrede følelser og selvforståelse.

Psykoterapi som befordrer til indsigt og forståelse via det emotionelle, med adfærd som formål.

Coaching som befordrer til handling og resultater via det rationelle.

Redskaber til træning af Emotionel Intelligens og adfærd i dagligdagen på job og privat.

Coach & Psykoterapeut Skolen tilbyder flere forskellige indgange til personlig udvikling, som giver ambitiøse mennesker mulighed for at få indflydelse på deres liv, aktivt og ikke kun reaktivt:

Weekendkursus i Emotionel Intelligens, baseret på menneskets medfødte drifter. Deltagerne lærer drifterne at kende, og får belyst sammenhængen mellem deres biologiske arv og deres sociale arv, samt nødvendigheden af, at vi har et minimum af viden om begge vigtige elementer.

Et år ad gangen med emotionel intelligens, der efter 4 år kan eksamineres til Psykoterapeut og Master Coach, i et bredt tværfagligt koncept med psykobiologisk analyse, tilrettelagt som aften- og weekendstudie. Enestående uddannelse med en hidtil uset dybde for medarbejdere, ledere og fagfolk.

Enetimer hos Skolens 3. og 4. års studerende eller en af de færdiguddannede, der arbejder som selvstændig praktiserende.

Informationer, instruktioner og selvtræning indgår som vigtige elementer i en udviklingsproces. Ligesom hos f.eks. en musiklærer er timerne en status, og giver instruktioner om træningen til den næste gang. Resultater skabes af en bevidst selvtræning. Hvis man vil lære at spille guitar, og kun går til træning uden at øve sig mellem timerne, varer det måske hele livet, uden at man nogensinde “finder melodien”.

For at indlæringen kan blive effektiv og få varig effekt, må vi som voksne lære vores historie at kende. Derfor bruges timerne også til bevidstgørelse om biologisk arv og social arv, til bearbejdning og forståelse af følelser og til at definere målene tydeligt, så de bliver til håndterbar træning.

En sådan proces er ikke en behandling af dybe psykologiske problemer. En behandling foregår f.eks. hos en fysioterapeut, som arbejder med myoser eller f.eks. hos en psykolog, som arbejder med traumer, angstneuroser og fobier, depression, tvangshandlinger, spiseforstyrrelser, misbrug og andre kompleksiteter i såvel krop som sind. Ved et sådant behov henvises der til autoriserede psykologer, hvor der måske kan fås tilskud via egen læge.