Enetimer hos studerende

Som et led i de studerendes uddannelse tilbydes personligt udviklingsforløb hos erfarne 3. og 4. års studerende, hvor forløbet følges af en supervisor.

Pris 250 kr. pr. gang (SU kr. 150).

De studerende arbejder med psykisk sundhed på områder inden for personlig udvikling, der giver raske mennesker en øget livskvalitet, jævnfør Coach & Psykoterapeut Skolens etiske regler. Der arbejdes med udvikling af personlige og sociale kompetencer samt evnen til at mestre følelser, tanker og adfærd i dagligdagen.

Der arbejdes ikke med behandling af psykiske sygdomme, komplekse psykologiske temaer og dybe personlige problemer, eller andre områder hvor der gennem egen læge kan henvises til en psykolog eller psykiater.

Her kan du anmode om et forløb hos en studerende.